Metaltech

13-12-2021

Wzrost cen surowców, przede wszystkim stali, plastiku, farb oraz zmiany kursów walut - to główne powody podwyżek cen wielu maszyn rolniczych.