Metaltech

PRODUKTY - TECHNIKA PRZEŁADUNKU

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

Przyczepy przeładowcze coraz częściej stanowią bardzo ważne ogniwo w łańcuchu transportowym szczególnie dużych gospodarstw i na areałach, gdzie przestoje kombajnu generują duże straty.